Milieu

Goed voor u - goed voor aarde

Zonzoo hecht waarde aan het recyclen van elektronisch afval en draagt bij aan een schonere en gezondere planeet. Wij zijn van mening dat een goede bedrijfsvoering en de bescherming van het milieu goed samen gaan. Recycling kan een groot verschil maken voor ons milieu, en als iedereen een steentje bijdraagt zal de wereld een schonere en veiligere plaats zijn! Met de toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering is het nog nooit zo belangrijk geweest om te recycleren, en onze schaarse middelen te beschermen.

Verminder, herbruik en recycle

Onze missie is om bij te dragen aan de bescherming van het milieu. Wij doen dit door het voor particulieren en bedrijven gemakkelijker te maken om elektronisch afval te recyclen We hebben passie voor recycling en we willen mensen helpen om het juiste te doen voor het milieu. Greenwire opereert met een 100% geen EU-stortplaats beleid. Mobiele telefoons die niet kunnen worden hergebruikt, worden verzonden naar erkende WEEE gereguleerde bedrijven waar ze worden gerecycled.

Alle mobiele telefoons verzonden aan Zonzoo worden getoetst aan het register van gestolen telefoons (http://www.checkmend.com).