Corporate Mobile Recycling Privacy Notice


1 Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn naast het privacy-beleid voor de aankoop van gebruikte elektronica van toepassing. Alle diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Andere regelingen treden alleen in werking met de uitdrukkelijke instemming met het management.

1.2 Greenwire raadt de verkoper aan de algemene voorwaarden te printen en te lezen. Omdat de voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden aangepast, raden wij u aan voor elke verkoop, via de website, de op dat moment van toepassing zijnde algemene voorwaarden te lezen en te accepteren.

2 Over Zonzoo - Greenwire Worldwide Ltd.

2.1 Zonzoo is een handelsmerk van Greenwire Worldwide Ltd. (Hierna te noemen: “Greenwire”). De website www.zonzoo.nl wordt beheerd door Greenwire Worldwide Ltd., Landwehrstrasse 61, 80336 München.

3 Over verkoper

Verkoper garandeert dat hij/zij:

3.1 de rechtmatige eigenaar van het apparaat is, of toestemming heeft van de eigenaar om het apparaat te verkopen aan Greenwire. Greenwire is niet voornemens een standaard verificatie van het eigendomsrecht te bewerkstelligen, maar heeft het recht om van verkoper te vragen documenten te overhandigen, die het eigendom van het apparaat aantonen;

3.2 een inwoner van Nederland is;

3.3 minstens 18 jaar oud is.

3.4 Transacties via de website mogen alleen worden gedaan door verkopers uit Nederland.

4 Contract

4.1 Verkoper maakt een overeenkomst met Greenwire voor de verkoop van het apparaat door het invullen van het online formulier op de Zonzoo website en deze op te sturen. De verkoop op afstand Regulations Act en de 14-dagen herroepingrecht voor de consument zijn hierdoor niet van toepassing.

4.2 Door het selecteren van een toestel op de website, het invullen van de respectievelijke staat en het indienen, komt het contract tot stand. De wederzijdse overeenkomst volgt uit een schriftelijke bevestiging. Deze wordt via de email verzonden (bevestiging van ontvangst).

4.3 Verkoper kan de Overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van Greenwire aan een derde overdragen, af wijzen of anderszins van de hand doen.

5 Verkoop, verzending en betaling

5.1 Op de website heeft verkoper de moegelijkheid om het individuele IMEI-nummer/identificatienummer van het toestel volgens de beschreven methode te identificeren en in te voeren. Dit maakt een eenvoudige identificatie van het type toestel mogelijk. Hierdoor verminderen invoerfouten en het is - afgezien van de toestand van het toestel - ook hulpzaan voor het bepalen van de prijs.

5.2 De aangeboden prijs voor het toestel komt als onderdeel van het online proces tot stand. Door het indienen van het online formulier, doet verkoper een aanbod aan Greenwire om het toestel te kopen voor de online weergegeven prijs. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. De berekende prijs is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen na voltooiing van de online verkoop.

5.3 Na het invoeren van uw gegevens op de website en het versturen van het online formulier, krijgt u, bij acceptatie van het aanbod, door Greenwire een bevestigings e-mail toegestuurd (meestal binnen 24 uur). Hierin wordt u tevens een referentienummer toegewezen.

Verzending van de apparaten

5.4 Nadat u het toestel online ingevoerd heeft en de verkoop heeft afgesloten wordt een adreslabel per email toegezonden. Dit label is voldoende gefrankeerd en vereist geen extra postzegels. Bovendien is het etiket voorzien van een barcode, die een eenduidig verband van de zending met de gegevens van verkoper mogelijk maakt. Verkoper zorgt voor een geschikte, stabiele en scheurbestendige envelop of pakket.

5.5 Zorg ervoor dat het apparaat wordt verzonden binnen zes (6) werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail, de transactie van het desbetreffende apparaat zal zonder verzending worden geannuleerd bij Greenwire.

5.6 Het eigendom van het apparaat gaat over op Greenwire op het moment van de overhandiging door de vervoerder bij Greenwire. Greenwire is niet verantwoordelijk voor apparaten die verloren gaan tijdens het vervoer naar Greenwire. Het risico van verlies of andere schade tijdens het transport wordt door de verkoper gedragen tot de levering door de vervoerder bij Greenwire.

Belangrijk: Stuurt u alsjeblieft geen toestellen naar ons kantooradres. Deze kunnen niet worden verwerkt en moeten c.q. op kosten van de afzender worden teruggestuurd.

5.7 Greenwire raad verkoper aan zich tot PostNL te wenden voor de voorwaarden van de verzending. Deze kunnen op www.postnl.nl worden ingezien en kunnen, op aanvraag, door Greenwire ter beschikking gesteld worden.

5.8 Zodra de zending arriveert bij Greenwire en de overeenstemming met de online gegevens en de actuele status van het toestel is geverifieerd, ontvangt verkoper een e-mail van Greenwire met de ontvangstbevestiging.

5.9 De betaling vindt binnen 15 (vijftien) werkdagen plaats gerekend vanaf de verzending van de ontvangstbevestiging van het toestel. De betaling zal via een overschrijving naar het bij de verkoop aangegeven rekeningnummer plaatsvinden. Verantwoording voor vertragingen als gevolg van onjuiste informatie zal niet door Greenwire worden gedragen.

6 Het toestel

Voor de bepaling van de prijs zijn toestellen in drie categorieën ingedeeld. Te weten: werkend, niet werkend en overige toestellen waar wij geen vergoeding voor aanbieden.

Werkend toestellen

Elke mobile toestel die verkocht wordt, moet overeenkomen met het merk en model die aangemeld werd tijdens het verkoop en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het moet aan en uitgeschakeld kunnen worden
 • het moet compleet zijn met batterij en deksel
 • Het intergrale toestel mag geen scheuren/barsten hebben en er mogen geen kunststofdeelten, metalen of schroeven ontbreken.
 • In geen geval mag het toestel niet loshangen of loskomen van het hoofdgedeelte van het toestel
 • Het lcd scherm moet goed functioneren en correct kunnen opstarten met verschijning van het “Welkom berichtje” van network.
 • Het lcd scherm mag geen lijnen of ontbrekende pixels hebben.
 • het scherm moet intact en zonder scheuren/barsten zijn
 • Het mag geen vloeistofschade hebben
 • Een witte scherm betekent niet altijd dat het toestel werkt
 • Als het toestel een touchscreen heeft, moet deze volledig functioneel zijn.
 • De stylus/pen moet ingesloten zijn indien deze oorspronkelijk aangezig was bij aankoop
 • Slider mechanismen moeten functioneel zijn
 • Het toestel moet volledig werken en functioneel zijn
 • het mag geen nep of niet originele onderdelen hebben
 • Appel iphones en Ipads – Alle standaard functionaliteit en software moet in goede staat zijn.
 • Ipads met gepersonaliseerde gravures zullen worden onderworpen aan een prijsverlaging dan de oorspronkelijke aangeboden prijs.
 • Deuken, chips of overmatige slijtage kan leiden tot een vermindering den de oorspronkelijke aangeboden prijs.

Beschadigd/defecte toestellen

Indien uw toestel niet voldoet aan de voorwaarden van een werkend toestel, zal deze als een niet werkend toestel aangemerkt worden

 • Het mag niet verpletterd zijn
 • het mag niet doormidden gebroken of in geen geval gebogen zijn
 • het mag niet vloeistofschade hebben
 • Geen intergrale onderdelen zoals camera, LCD enz mogen er ontbreken
 • In geen geval mogen er intergrale onderdelen loszitten/loshangen van het hoofdgedeelte
 • Bij Appel iphones en ipads moeten alle componenten aangezig zijn, alle knoppen/toesten moeten aan het toestel vastzitten.

Werkend appel iphones

Elke appel iphone die verkocht wordt, moet overeenkomen met het merk en model die aangemeld werd tijdens het verkoop en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het moet aan en uitgeschakeld kunnen worden
 • het moet volledig zijn met simkaart houder en alle knoppen/toetsen.
 • Alle knoppen/toetsen moeten correct kunnen functioneren
 • Het intergrale toestel mag geen scheuren/barsten hebben en er mogen geen kunststofdelen, metalen of schroeven ontbreken.
 • Het lcd scherm moet goed functioneren en correct kunnen opstarten met verschijning van het “Welkom bericht” van het netwerk
 • Het LCD moet intact zijn en zonder barsten, lijnen of ontbrekende pixelen
 • het mag geen vloeistofschade hebben
 • Een witte scherm betekent niet dat het toestel werkt
 • het touchscreen moet volledig functioneel zijn
 • Alle standard functionaliteit en software moet in goede staat zijn.
 • Het mag geen nep of niet-originele onderdelen hebben
 • Iphones met gepersonaliseerde gravures zullen worden onderworpen aan een prijsverlaging dan de oorspronkelijke aangeboden prijs.
 • Deuken, chips of overmatige slijtage kan leiden tot een vermindering den de oorspronkelijke aangeboden prijs.

Beschadigd of defecte appel iphones

Als uw appel iphone niet voldoet aan de voorwaarden van een werkend appel iphones, zal deze als een beschadigd/defecte toestel aangemerkt worden:

 • Houd rekening mee dat wij wegens icloud kwesties, geen enkele iphone 4 of 4s zullen aannemen als deze niet kan opstarten
 • Het mag niet verpletterd zijn
 • het mag niet doormidden gebroken of in geen geval gebogen zijn
 • het mag geen vloeistofschade hebben
 • Geen intergrale onderdelen zoals knoppen/toesten, camera, LCD enz mogen er ontbreken
 • In geen geval mogen er intergrale onderdelen loszitten/loshangen van het hoofdgedeelte

Werkend Gadgets

Elke gadget die verkocht wordt, moet overeenkomen met het merk en model die aangemeld werd tijdens het verkoop en moet voldoen aan de volgende criteria`s:

 • Het moet aan en uit kunnen gaan en moet opgeladen zijn
 • het moet volledig zijn met batterij en deksel
 • het mag geen gebroken of ontbrekend onderdelen hebben
 • Het intergrale toestel mag geen scheuren/barsten hebben, er mogen geen kunststofdelen, metalen of schroeven ontbreken.
 • het voor-en achterzijde van de casing mag geen deuken of gutsen hebben
 • In geen geval mogen er intergrale onderdelen loszitten/loshangen van het hoofdgedeelte van de gadget
 • Het LCD moet intact zijn en zonder barsten, lijnen of ontbrekende pixelen
 • Het lcd scherm moet goed functioneren en correct kunnen opstarten met verschijning van het “Welkom bericht” van het netwerk
 • het scherm moet intact zijn en zonder scheuren/barsten
 • het mag geen vloeistofschade hebben
 • Een witte scherm wil niet zeggen dat het toestel werkt
 • Als het gadget een touchscreen heeft, moet deze volledig functioneel zijn
 • Alle mechanismen moeten correct functioneren
 • Alle standard functionaliteit en software moet in geode staat zijn
 • Krassen of lichte cosmetische slijtage zijn aanvaardbaar
 • Gadgets met gepersonaliseerde gravures zullen worden onderworpen aan een prijsverlaging dan de oorspronkelijke aangeboden prijs.
 • Deuken, chips of overmatige slijtage kan leiden tot een vermindering den de oorspronkelijke aangeboden prijs.

Beschadigd/defecte gadgets

Als uw gadget niet voldoet aan de voorwaarden van een werkend toestel, zal deze als een beschadigd/defecte toestel aangemerkt worden:

 • Het mag niet verpletterd zijn
 • het mag niet doormidden gebroken of in geen geval gebogen zijn
 • het mag geen vloeistofschade hebben
 • Geen intergrale onderdelen zoals knoppen/toesten, camera, LCD enz mogen er ontbreken
 • In geen geval mogen er intergrale onderdelen loszitten/loshangen van het hoofdgedeelte
 • Alle componenten en knoppen moeten aan het toestel vastzitten

Verworpen items of toestellen zullen bewaard worden voor een periode van 28 dagen . De rekeninghouder of verkoper van het toestel is verantwoordelijk voor het aanvraag tot retour van het toestel. Mogt er geen retouraanvraag worden gemaakt gedurende de periode van 28 dagen, zal het toestel vernietigd worden. Eventuele kosten die betrekking hebben tot het terugzenden van het toestel, zullen worden betaald door de rekeninghouder/ verkoper.

Zonzoo biedt aan deze toestellen kostelos te recycleren.

6.1 De prijzen zoals vermeld op de website www.zonzoo.nl zijn alleen van toepassing op werkende toestellen.

6.2 In beginsel wordt voor niet functionerende apparaten, een prijs van 30% van een functionele eenheid gehandteerd. De exacte prijs wordt vermeld op de website als de optie “niet werkend” is geselecteerd.

6.3 Voor toestellen uit categorie overig zorgt Greenwire voor een professionele recycling en wordt geen vergoeding berekend.

6.4 Voor de beëindiging van contracten met derden, in het bijzonder contracten met mobiele telefoon operators, die samenhangen met het toestel dat aan Greenwire is verzonden, is uitsluitend de verkoper verantwoordelijk. Noch voor, noch na, het versturen van het toestel, is Greenwire verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten, op welke rechtsgrond dan ook. Verkoper stelt Greenwire voor enige schade, claims of kosten te wijten aan een gebrek aan het beëindiging van overeenkomsten met een derde, volledig vrij.

6.5 Verkoper zorgt ervoor dat de eventuele SIM-kaart en geheugenkaart, die u wilt behouden, worden verwijderd voordat u het apparaat naar Greenwire verstuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid of het gebruik van dergelijke kaarten. SIM- en geheugenkaarten die samen met het toestel aan Greenwire worden verzonden worden na ontvangst professioneel vernietigd. Dit maakt het terugsturen van dergelijke kaarten onmogelijk.

6.6 Verkoper zorgt ervoor dat alle persoonlijke gegevens (zoals SMS, persoonlijke informatie, wachtwoorden, foto's, games, etc.) vóór de verzending van het apparaten zijn verwijderd. Met betrekking tot vertrouwelijkheid de veiligheid of het gebruik van dergelijke gegevens is de verkoper verantwoordelijk. Verkoper stel Greenwire volledig vrij van enig verlies, schade of vorderingen die voortvloeien uit het bezit of gebruik van dergelijke gegevens.

6.7 Na ontvangst van het toestel wordt het IMEI-nummer/identificatienummer in een database opgenomen. Greenwire kan deze met identificatienummers vergelijken die als gestolen zijn geregisteerd. Verkoper geeft bij verkoop toestemming voor de openbaarmaking van persoongegevens in geval overeenstemming wordt gevonden met het identificatienummer van het verzonden toestel met een toestel die als gestolen is geregisteerd.

7 Inzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens

7.1 Greenwire verzamelt persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, bankgegevens, telefoonnummer en e-mail adres) uitsluitend voor de uitvoering van de trade-ins en alleen om de daarvoor vereiste context en schaal. De gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Federal Data Protection Act, de wet op telediensten, de Telecommunicatiewet en andere wettelijke vereisten voor de documentatie van de zakelijke transacties en overeenkomsten van verkoop.

7.2 Onder de Federal Privacy Actheeft de verkoper het recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens, evenals het recht om te corrigeren, te blokkeren of wissen van gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, met name het verkrijgen van informatie, kan de verkoper zich schriftelijke richten aan [email protected]

7.3 Greenwire zal geen informatie delen met derden, en zal de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan voor de verkoop van het toestel gebruiken.

7.4 Informatie, die Greenwire van verkoper opslaat, wordt voornamelijk voor de afwikkeling van de koopcontracten (oa. communicatie, levering en betaling) gebruikt en opgeslagen. Ten derde, wordt de verzonden informatie zonder toestemming voor de uitvoering van technische, logistieke of andere functies gebruikt die het Greenwire vergemakkelijken de contractuele verplichtingen na te komen.

7.5 Voor meer informatie over de aard, omvang, locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens die vereist zijn voor bij de registratie bij Greenwire, verwijzen wij u naar de Privacy Policy.

8 Slotbepalingen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De VN-inkoop wet is uitgesloten en het Weens Koopverdrag (CISG).

8.2 Alle geschillen, met uitsluiting van die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitlsuitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.